Kulturhuset Vig Bio

Hele Odsherreds biograf

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Kulturhuset Vig Bio

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.45 i Vig Bio Café

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 2. Fremlæggelse og beretning af bestyrelsens arbejdsplan for året og det kommende år

 3. Fremlæggelse af Årsrapport

 4. Evt. indkomne forslag

 5. Nedsættelse af arbejdsgrupper – ikke aktuelt da kun i lige år

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. På valg i ulige år er:

  Næstformand Hans Fjeldsø

  Bestyrelsesmedlem Bjørn Ole Blikdal valgt i 2015 for 2 år

  Suppleant Jakob Sarp valgt i 2015 for 2 år

   

  Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt

  senest 7 dage før Generalforsamlingen til formand Jane Lykke:

  Jane.lykke@mail.dk

   

  Kulturhuset Vig Bios Vedtægter sidst revideret 2016 kan downloades fra hjemmesiden.

   

  Alle medlemmer af Kulturhuset Vig Bio har adgang til Generalforsamlingen.

   

  På vegne af bestyrelsen

  Bente Elvert

  Sekretær

  5.3.2017

 

 

 Referat fra fra tidligere generalforsamlingen, formandens beretning samt oversigt over arbejdsgrupperne kan hentes på siden: