Kulturhuset Vig Bio

Hele Odsherreds biograf

Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Kulturhuset Vig Bio

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.45 i Vig Bio Café

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

 2. Fremlæggelse og beretning af bestyrelsens arbejdsplan for året og det kommende år

 3. Fremlæggelse af Årsrapport

 4. Evt. indkomne forslag

 5. Nedsættelse af arbejdsgrupper

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. På valg i lige år er:

  Formand Jane Lykke

  Sekretær Bente Elvert

  Bestyrelsesmedlem Laila Ferdin som ikke genopstiller

  Suppleant Lone Danielsen

 8. Evt.

Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt

senest 7 dage før Generalforsamlingen til formand Jane Lykke: Jane.lykke@mail.dk

 

På vegne af bestyrelsen

Bente Elvert

Sekretær

31.1.2018

Kulturhuset Vig Bios Vedtægter sidst revideret 2016 kan downloades her fra hjemmesiden.

Referat fra fra tidligere generalforsamlingen, formandens beretning samt oversigt over arbejdsgrupperne kan hentes på siden: