Kulturhuset Vig Bio

Hele Odsherreds biograf

Bestyrelsesinfo

Bestyrelsesmedlemmer 2019:

Formand                     Bente Elvert (på valg i lige år)

Næstformand             Peter Hesk (på valg i ulige år)

Sekretær                    Mie S. Rasmussen (på valg i lige år)

Bestyrelsesmedlem    Bjørn Ole Blikdal (på valg i ulige år)

Bestyrelsesmedlem    Lone Danielsen (på valg i lige år)

1.bestyr. suppleant    Jakob Sarp (på valg i ulige år)

2.bestyr. suppleant    Anna Emma Haudal (på valg i lige år)

Filmgruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Mie S. Rasmussen

Bente Elvert

Kathrine Keldebæk

Peter Hesk

Laila Ferdin

Driftsgruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Ole Skaarup

Bjørn Ole Blikdal

Frede Hansen

Gregers Møller

Medlems- og passergruppen (på valg i lige år)

Kontaktperson: Lone Danielsen

Mie S. Rasmussen

Pia Tangemann

Charlotte Hansen

Filmteknikergruppen ((ikke på valg men uddannes løbende))

Kontaktperson: Jakob Sarp

Niels Westphael

Erik Rasmussen

Hans Fjeldsø

Poul Erik Pedersen

Kathrine Keldebæk

Tobias Sølling

Steen Rønne

IT gruppen (på valg i lige år)

Jakob Sarp

Niels Westphael

Kioskgruppen (på valg i lige år)

Lone Danielsen

Gitte Hemmingsen

Bjørn Ole Blikdal

Børnefilmklubben - ansvarlig for sliksalg (på valg i lige år)

Mie S. Rasmussen

Lone Danielsen

Bente Elvert

Seniorbio (på valg i lige år)

Hans Fjeldsø

Poul Erik Pedersen

Bjørn Ole Blikdal

Alarmgruppen (på valg i lige år)

Hans Fjeldsø

Jakob Sarp

Mediegruppen  (på valg i lige år)

Facebook

Anja Ravn

Fini Forchhammer

Hjemmesiden

Mie S. Rasmussen

Kathrine Keldebæk